_

Service Standards


 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMET BEDELİ

1.)

BORSA’YA KAYIT OLMA

 

a)-Gerçek Kişiler İçin;

 

1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

2-Onaylı veya fotoğraflı nüfus cüzdan örneği.

3-Noter tasdikli imza sirküleri.

4-İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.

5-Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf.

6-Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.

 

b)-Tüzel kişiler için;

 

1-Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicil tasdiknamesi.

2-Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.

3-Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

4-Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi.

5-Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.

6-Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.

 

 

 

5 İŞ GÜNÜ

 

2.)

BORSADAN KAYIT SİLME

 

1-Borsadan kaydının silinmesi hakkında dilekçe.

2.Kaydın Silinmesi için esas teşkil eden belgeler

 

  a- Dilekçeye eklenmek üzere Ticaret Sicili veya esnaf ve sanatkarlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicil memurluğundan veya esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünden alınmış bir yazı.

 

   b.Vergi Dairesi Yoklama Fişi Örneği

 

 

5 İŞ GÜNÜ

Aidat Borçlarının ve Cari yıl tahakkuk eden aidatın kısmi tutarının tahsili

3.)

BORSA KAYITLARINDA DÜZELTME

 

 

  1. Bildirime ilişkin Dilekçe
  2. Bildirime esas teşkil eden değişikliğe ilişkin belgeler
    1. Esnaf Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya taktikli örneği
    2. Vergi Dairesi yoklama fişi örneği

 

5 İŞ GÜNÜ

 

4.)

BORSA KAYIT VE SİCİL SURETİ

Şahsen Müracaat

 

 

 

10 DK

 

5.)

YERLİ MALI BELGESİ (Bitkisel ürünler, Canlı Hayvan ve Su ürünleri)

1-Dilekçe

2-Yurt içinde elde edildiğini gösteren Müstahsil Makbuzu veya Zirai işletmelerin düzenleyeceği Fatura

 

10 DK

 

6.)

BORSA TESCİLİ

  1. Alım işlemlerinin Tescili

 

                1. Ayrıntılı Müstahsil Listesi

        2.Excel Formatında düzenlenen Müşterek Alım Satım       Beyannamesi ( …… nüsha )

 

            b)Satış İşlemlerinin Tescili

 

                  1-Faturanın Aslı

                  2- Satış işlemini tescil eden Tüzel kişilik ise tescile                  getiren şahsın yetkili olup olmadığını gösteren yetki belgesi ve imza sirküsü ile nüfus cüzdanı.

            c) İhracat Tescili

 

                     1. Faturanın Aslı

                     2.  Satış işlemini tescil eden Tüzel kişilik ise tescile getiren şahsın yetkili olup olmadığını gösteren yetki belgesi ve imza sirküsü ile nüfus cüzdanı.

 

30 DK

Malın Alım ve Satım Değerinin %0,02 ’si.

 

 

 

 

 

Mera Fonu % 0,01

 

 

 

 

 

 

 

İhracat İşlemlerinin Tescili ücretsizdir.

7.)

 

SİCİL SERVİSİ'NDEN KİŞİ, KURUM VE

KURULUŞLARIN İSTEDİĞİ BİLGİ VE BELGELER

 

1 - DİLEKÇE VEYA RESMİ YAZI

3 İŞ GÜNÜ

 

8.)

YAZI İŞLERİNDEN KİŞİ, KURUM VE

KURULUŞLARIN İSTEDİĞİ BİLGİ VE BELGELER

1 - DİLEKÇE VEYA RESMİ YAZI

3 İŞ GÜNÜ

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel