PASTIRMANIN ANAVATANI KAYSERİ’DİR

Detaya Git Arşiv

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Genel Kuruluna Katıldık

Detaya Git Arşiv

İçanadolu Bölgesi Odalar ve Borsalar Ortak İstişare Toplantısı

Detaya Git Arşiv

KAYSERİ İÇANADOLU’NUN EN BÜYÜK CANLI HAYVAN BORSASINA KAVUŞUYOR

Detaya Git Arşiv

Kayseri'den Barış Pınarı Harekatına Ortak Açıklama

Detaya Git Arşiv

Kayseri/TÜYAP Uluslararası 8. Mobilya Fuarı, OSB -FUAR ve Kongre Merkezinde açıldı.

Detaya Git Arşiv

Rus-Türk İş Adamlarına Ziyaretimiz

Detaya Git Arşiv

Borsa Heyetimizden Word Food Moscow Gıda Fuarı Çıkarması

Detaya Git Arşiv
 • 1. BUĞDAY YEMLİK: ED: 1.35 - EY: 1.40

 • 2. ARPA: ED: 1.30 - EY: 1.35

 • 3. MISIR: ED: 1.09 - EY: 1.14

 • 4. UN (50KG): ED: 100.00 - EY: 105.00

 • 5. KEPEK: ED: 0,95 - EY: 1,00

 • 6. AYÇEKİRDEĞİ SİYAH (ÇİN) (YERLİ): ED: 8.00 - EY: 10.00

 • 7. AYÇEKİRDEĞİ BEYAZ (YERLİ): ED: 8,00 - EY: 11.00

 • 8. AYÇEKİRDEĞİ ELEK ALTI: ED: 5,50 - EY: 6.50

 • 9. KABAK ÇEKİRDEĞİ (YERLİ): ED: 17.00 - EY: 19.00

 • 10. KABAK ÇEKİRDEĞİ ELEK ALTI: ED: 16.00 - EY: 18.00

 • 11. TAVUK YUMURTASI: ED: 0.28 - EY: 0.34

 • 12. SUCUK (KDV Dahil): ED: 48.60 - EY: 62.64

 • 13. PASTIRMA KARAPARÇA (KDV Dahil): ED: 78.00 - EY: 80.00

 • 14. PASTIRMA TAKIM (KDV Dahil): ED: 81.00 - EY: 84.60

 • 15. SÜT İNEK ÇİĞ: ED: 1.76 - EY: 2.00

 • 16. DANA ETİ KARKAS: ED: 29.50 - EY: 30.00

 • 17. SIĞIR ETİ KARKAS (İNEK KARKAS): ED: 25.50 - EY: 26.00

 • 18. KUZU ETİ KARKAS: ED: 39.50 - EY: 40.00

Duyurular

ELÜS Satışı Uygulamaları


Değerli Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği tarafından 28.11.2019 tarihinde gönderilen ELÜS Satış Uygulamaları hakkındaki duyurular ekte sunulmuştur.


Detay

YERLİ MALI BELGESİ WEB DUYURU


Değerli üyelerimiz;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile Birliğimize kontrol yetkisi verilmiştir.Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir.

1- Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar, aşağıda sayılan belgelerden 4, 5 ve 6 ncı maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra sanayi ürünleri için üyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına, tarımsal ve hayvancılık ürünleri için ise Ticaret Borsasına başvurmalıdır.

2- Bu uygulamaya Oda ve Borsalarımız http://ymb.tobb.org.tr üzerinden ulaşabilirler. “Yerli Malı Belgesi” Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup Birlikçe yapılacak kontrolden sonra Oda/Borsalar tarafından isteklilere verilir. Söz konusu kontroller için sanayi ürünlerinde Yerli Katkı Oranı Cetveli ile Sanayi Sicil Belgesinin sisteme mutlaka yüklenilmesi gerekir.

3- 1 Temmuz 2017 tarihli Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

 

Yerli malı belgesi almak isteyen üyelerimizin belgelendirmek istedikleri ürüne göre, aşağıda yer alan evraklarla birlikte borsamıza başvurması gerekmektedir.

1) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

2) Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

3) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

4) Yerli Malı Belgesi Formu

5) KİK Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

6) Eurostat teknoloji sınıflamaları listesi

7) CPV-CPA Dönüşüm Listesi

8) TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları

 

Saygılarımızla.


Detay

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarımda Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında DuyuruDetay

Gözlü tarım işletmesi müdürlüğüDetay

Malya tarım işletmesi müdürlüğüDetay

İhale İlanı


"Hizmet Alımı"  için ihale ilanı

KAYSERİ TİCARET BORSASI Orta Anadolu Kalkınma Ajansı "2019 Fizibilite  Destek" Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kayseri Ticaret Borsası’nda  Fizibilite Raporu ve Yerleşim Planı  için bir  hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale kapsamında Kayseri Ticaret Borsası Modern  ve Çağdaş Borsacılık Sistemi Fizibilite Raporu ve Yerleşim Planı  hazırlanacaktır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası "Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı No : 70 Kocasinan/KAYSERİ " adresinden veya " http://kayseritb.org.tr/tr " internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati:  06/12/ 2019  - 15:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; "http://kayseritb.org.tr/tr" ve www.oran.org.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 06/12/2019 tarihinde, saat 15 : 00 ’da ve Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı No : 70 Kocasinan/KAYSERİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.


Detay

Türk Kırgız İş Forumu


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 02.11.2019 tarihli yazı ile Türkiye Kırgız Cumhuriyeti 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vezilesiyle "Türk - Kırgız İş Forumu"nun düzenleneceği, katılım için kirgizistan.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formu doldurulduktan sonra katılım teyidinin en geç 20 Kasım 2019 tarihine kadar kirgizistan@tobb.org.tr adresine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.


Detay

İhale ile Buğday Satışı Hakkında


DEĞERLİ ÜYELERİMİZ;

15.11.2019 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI ÜRETİMİ 2.489 TON MAHSUL BUĞDAYIN PAZARLIK USULÜ SATIŞ İHALESİ, ŞANLIURFA TİCARET BORSASINDA (BUĞDAY PAZARI BÜROSU SATIŞ SALONUNDA) YAPILACAKTIR. İHALE İLE İLGİLİ GEREKLİ EVRAKLAR www.tigem.gov.tr ELEKTRONİK ADRESİNİN İHALELER BÖLÜMÜNDE YAYINLANMIŞTIR.  


Detay

BaşkanHABERLER
Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram