_

MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI HAKKINDA


Dünya nüfusunda meydana gelen artış, iklimlerde meydana gelen ani sıcaklık değişimleri ve tarımsal ürünlerin ekiliş alanlarının hızlı bir şekilde artması, sulama suyu ihtiyacının da artmasına neden olmaktadır. Tarımda kullanılan suyun büyük bir bölümü, insanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullandıkları su ile aynı kalitededir. Bu nedenle tatlı su kaynaklarının en büyük kullanıcısı tarım sektörüdür. Bu nedenle tarımda kullanılan suyun etkinliğinin artırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Modern sulama yöntemleri, suyu tarımda en etkili şekilde kullanan yöntemlerdir.

 

Tarımsal sulama ile istenilen verim artışını sağlayabilmek için suyun toprağa en ekonomik ve tekniğine uygun bir şekilde verilmesi esastır. Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerine ilişkin aşağıdaki 7 (yedi) adet yatırım konusunda, KDV hariç % 50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.

 

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

       

07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/48 sayılı "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında, 2018 yılı üretim sezonunda söz konusu hibe desteğine başvuran İlimiz üreticilerine ait toplam proje tutarı 2.465.177,2 TL olan bireysel sulama yatırımlarına 929.825,9 TL hibe desteği ödeme icmali hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel