_

Stratejik beyanlar ve politikalar


MİSYONUMUZ

 • TOBB Borsacılık kanunu ve mevzuatların verdiği görev yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, modern borsacılık faaliyetlerini yürütmek üyelerin, girişimcilerin ve bölge insanının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini artırmak için çalışmalarda bulunmak.

VİZYONUMUZ

 • Borsamızı gelecek 10 yıl içerisinde yeni nesil borsacılık anlayışıyla, ekonomik ve sosyal hayata yön veren, ilimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için istihdam odaklı proje üreten, üyelerine ve diğer kurumlara öncülük eden bir kurum haline getirmek.

TEMEL DEĞERLER

 • Şeffaf, tarafsız, hesap verebilir bir yönetim anlayışı
 • Sürekli üyelere yönelik yatırım yapmak
 • Sürekli öğrenme ve geliştirme
 • Dürüstlük, doğruluk, eşitlik ve güvenilirlik
 • Verdiğimiz kaliteli hizmet ve iş ahlakımız ile Kayseri ticaret kültürünü her zaman ve her yerde en iyi şekilde temsil etmek,
 • Proje ve şehre kattığı değerlerle örnek gösterilen kurum olmak,
 • Her alanda inovasyonu desteklemek,
 • Kar, ama üyelerimizin yararına olan her türlü kâr,
 • Hizmet binamızın kapısından çıkan her üyemizin yüzünde tebessüm görmek.

Kalite ve Akreditasyon Politikası

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini ve TOBB Akreditasyon şartlarını uygulayan, kurumsal yapısı, üst yönetimleri ve tüm personeli ile kendini sürekli iyileştiren, verdiği hizmeti sürekli geliştiren ve üyeleri için etkin ve katma değer sağlayan memnuniyet odaklı bir borsa olmaktır.

Mali Politika

 • Borsa mali yönetimi; tek düzen muhasebe kurallarına göre, amaca uygunluk, verimlilik, ihtiyatlılık ve denk bütçe ilkelerine göre uygulanır.
 • Harcamalar mevzuat şartlarına uygun bir şekilde Yönetim Kurulunun önerisi ve Meclisinin kabulü ile planlanır ve yapılır.
 • Gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılmasında doğru ve zamanında bilgi paylaşımı sağlanır. Borsanın tüm prosesleri gibi mali prosesi de risk yönetimi esaslarına göre yönetilir ve üyelerine katma değer sağlayacak faaliyetler için harcanır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Borsamız personel seçiminden ve yönetime kadar şu ilkeleri benimsemiştir;

  • İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,
  • Çalışanların sürekli eğitim ile kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak,
  • Performanslarını geliştirme ve değerlendirme ortamı yaratmak,
  • Kurum içi iletişimi ve memnuniyeti yüksek tutacak olanakları sağlamak.
  • Kurumun konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla adapte olabilecek bir organizasyonel yapıyı sürekli geliştirmeyi,
  • Kurumda ekip çalışmasını teşvik ederek ve bireyi geliştirerek daha başarılı olmasını sağlamaktır.

Üye İlişkileri ve Şikâyet Yönetimi Politikamız

Borsamız;

  • Üyelerinde gelen talep, öneri, şikâyet ve hatta beklentilerini iyileştirme fırsatı olarak ele alır ve bunları hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle değerlendirir,
  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ilkelerine bağlı kalarak, şikâyetlerin çözümünde herhangi bir maddi beklenti ve bedel talebinde bulunmadan harekete geçer,
  • Özellikle başarı hikâyesi olan üyelerini ödüllendirerek, diğer üyelerin örnek almasını sağlar,
  • Birlikte yönetim anlayışı ile sürekli gelişimi hedefler.

Haberleşme Yayın Politikamız

 • Teknoloji dünyasının sağladığı her türlü yeni haberleşme ve iletişim olanaklarını kullanarak, üyelerine, paydaşlarına ve kamuoyuna doğru bilgileri paylaşan, özellikle yatırım ve ekonomik olanaklarını ileterek proje üreten/ürettiren, kurumsal ve bölgesel katma değer sağlayan bir borsa olmaktır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

 • Bilgi güvenliği ve gizliliği başta olmak üzere kurumsal yapısında gerekli iletişim teknolojilerini kullanan, altyapısını sürekli yenileyen ve geliştiren, etkin ve doğru kararlar için veri üreten ve üretilen verileri paylaşan, mülkiyet haklarına saygılı ve her türlü bilgi kirliliği ile riskleri bertaraf etmiş bir borsa olmaktır.

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel