_

2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Yılı Beklentileri Konulu Basın Toplantısı Düzenledik.


Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Bağlamış, Şehrimizde faaliyet gösteren Medya Temsilcilerine, “ 2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Yılı Beklentileri “ konulu bir basın toplantısı düzenledi.
Başkan Bağlamış konuyla ilgili olarak şunları söyledi.

Ülkemiz ekonomisi oldukça zorlu geçen bir yılı geride bıraktı. Özel sektörümüz karşı karşıya kaldığı pek çok sıkıntıya rağmen üretimini, ihracatını arttırmaya devam etti.

Reel sektörümüz çalışkanlığı ve dinamizmiyle bu dönemde de ülkemiz ekonomisini büyütmeyi sürdürürken, onların asli temsilcisi olan TOBB, Odalarımız ve Borsalarımız, girişimciler için ilgi odağı haline geldi.
Sürekli olarak arttırdığımız faaliyetlerimizle, büyüyen kurumsal kapasitemizle müteşebbisimize İlimiz içinde ve dışında hizmetler sunuyor, onları en iyi şekilde temsil ederek seslerini duyuruyoruz.

Borsamızı özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten, destek veren kuruma dönüştürdük. Üyelerimize en kaliteli şekilde hizmet vermeyi amaçlayan akreditasyon sistemini başarıyla hayata geçirerek, Uluslararası standartlarda hizmetler sunmaktayız.

İlimizin iş dünyasına yönelik çözümler üretirken, ülkemizin beşeri sermayesinin kalkınmasına da katkılar sağlıyoruz.

Misyonumuz tüm üyelerimizin dünya standartlarında rekabet imkanına kavuşmasıdır. Özel sektörümüzün çatı kuruluşu ve asli temsil mekanizması olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin öncülüğü doğrultusunda çalışarak daha güçlü bir Kayseri olma hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz çalışmaları içeren 2018 Tarım ve Hayvancılık faaliyet raporumuzu bilgi ve tetkiklerinize sunmaktan onur duyuyorum.

Özverili çalışmalarıyla faaliyetlerimizin gerçekleşmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma ve değerli personelimize yürekten teşekkür ediyorum.

Değerli Medya Mensuplarımız ;
Türkiye, tarım ve hayvancılık üretimi konusunda köklü bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. Türkiye potansiyeli ile Dünya'nın lider tarım üreticilerinden biri olmayı hakketmektedir.
Dünya için de giderek artan bir şekilde gıda güvenliği önemli bir konu haline gelmeye başladı, çünkü ilerleyen yıllarda kendi kendine yeten bir ülke olmak, ülkenin gıda arz güvenliğini sağlamak ciddi derecede önem arz etmeye başlayacak.

Dolayısıyla tarımsal ve hayvansal üretimin arttırılması elzemdir. Bu konunun can alıcı noktası şudur; Tarım geçmişi güçlü bir millet olarak, tecrübe ve bilgimizden güç alarak ilerlemeli değişen şartlara da ayak uydurmanın koşulu olarak sürekli yenilikçi düşünmeliyiz.

Köylü olmanın, çiftçi olmanın, tarımla uğraşmanın, gelişmişlik düzeyiyle ilgisi noktasındaki algıyı düzeltmemiz gerekiyor.
Yeni yatırımcılar çekmek noktasında sıfırdan büyük ölçekli tarım firmaları oluşturmak yerine, küçük, orta ölçekte yatırımcıların desteklenerek kademe kademe değişimin yaşanması gerektiğine inanmaktayız. Yani küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi büyük işletmelere dönüştürebilmek için daha fazla çaba göstermeliyiz.
Kayseri sanayi ve ticarette olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da bölgenin merkezi konumundadır. Lakin bu potansiyel ne yazık ki kullanılamayarak giderek artan derecede köreltilmiştir.

İlimiz Türkiye'de tarım arazisi bakımından 6'ncı sıradadır, tarım kamu yatırımlarında 2008 yılında 5. Sıradayken 2019 yılında 20. Sıraya gerilemiştir. 42 ili kapsayan IPARD tüm çabamıza ve çağrılarımıza rağmen Kayseri’ye getirilememiş ve Kayseri IPARD kapsamı dışında kalmıştır.

Yine ilimiz de İHTİSAS OSB kurularak tarım- sanayi entegrasyonunun sağlanması noktasında sunduğumuz raporlar ve çağrılara rağmen herhangi bir netice alınamamıştır. Biz bu bahsettiğimiz noktalarda parti ayrımı yapmaksızın tüm siyasilerimizden destek beklemekteyiz. Biz bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.

Kayseri Ticaret Borsası olarak bu olumsuzluklara rağmen 2019 yılında çok önemli iki projenin startını verdik.

Birinci projemiz ; Kayseri’nin en önemli eksiklerinden olan canlı hayvan borsası Projesinin ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah kısa sürede İçanadolu’nun en büyük canlı hayvan borsasını hizmete açmak istiyoruz.
İkincisi ise ; Kayseri’nin önemli hububat ürünleri Kabak çekirdeği, ay çekirdeği gibi ürünlerinin pazarlanması ve üretimin artırılması için hububat ticaret merkezi kurulması için proje çalışmalarımızı başlattık.
2019 Yılında üyelerimizin ve şehrimizin yanında olmak adına, bir çok atılım gösterdik.

Bizlere iletilen sorunları rapor haline getirerek gerek tarım bakanlığımıza gerek ticaret bakanlığımıza gerekse milletvekillerimize sunduk ve çözüm aradık.

Kayseri Ticaret Borsası olarak Milli Tarım Politikası, stratejik ürünler hususunda çalışmalar yapılması gerektiğini sürekli vurguladık vurgulamaya da devam edeceğiz.

Her bölgenin kendine has ürünlerine destek verilmesi, bölgesel üretime geçilmesi, kota sistemi oluşturması ve böylece bölgemizde ki çiftçi ve yetiştirici rahatlaması, hususunda sürekli olarak çalışmaktayız.

Arazi toplulaştırılması ülkemiz ve üreticimiz adına çok önemli konulardandır. Ortalama işletme büyüklüğümüz 60 dekardır. Ülkemizden çok daha küçük yüzölçümüne sahip İngiltere'de işletme büyüklüğü 538, Fransa'da 521, Almanya'da 457 ve İspanya'da 240 dekarı bulmaktadır.

Ülkemizdeki mevcut ölçeklere sahip işletme yapısıyla verimli tarım imkanından söz etmemiz mümkün gözükmemektedir.
Arazilerin daha fazla bölünmesinin önüne geçilmeli, toplulaştırma çalışmalarıyla işletme büyüklükleri artırılmalıdır. Bu konuda da İl geneli olarak birlikte çalışmalı tüm taraflar elimiz taşın altına koymalıyız.

2020 Yılı Beklentilerimiz ;
* Tarımsal üretim planlamasının bir devlet politikası haline getirilmesi.
-Çalışmaların "aktif çiftçi odaklı" yürütülmesi.
* Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kadın ve gençlerde girişimciliğin desteklenmesi.
* Bitki ve hayvan hastalıkları ile etkin mücadelede yerli ilaç ve aşı üretiminin teşvik edilmesi.
* Mera niteliği taşıyan alanların tespit ve tahdit çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, üreticiler ve üretici örgütlerine tahsis edilmesi, mera ıslahında kullanılacak bitki tohumları geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi.
* Büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliği yapısının korunması, kırsal yaşamın Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bütüncül ve entegre bir bakış açısıyla koordine edilmesi.
* Gıda ve yem güvenliği, halk sağlığı, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak amacıyla tohumdan sofraya tüm zincirde etkin bir izlenebilirlik sağlanması ve denetim sisteminin etkinliğinin artırılması.

İl'imizde İHTİSAS OSB kurularak tarım- sanayi entegrasyonunun sağlanması artık elzem hale gelmiştir. Biz bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.

Yaşadığımız tüm sıkıntılara karşın 2019'u büyümeyle kapatıyoruz. Yılın son çeyreğindeki büyümenin yüzde 4-5 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Türk iş dünyası olarak ülkemizi 2020'de yüzde 5 büyütmeyi hedefliyoruz. Her yeni takvim yılı, bir yeni başlangıç umuduyla birlikte gelir. Reel sektör olarak yeni bir yıla girerken, ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici görüyoruz. Gelecek yıl reel sektör için inşallah belirsizlik yerine umut hakim olacaktır.

2019’ veda etmeye hazırlanırken, 2020 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, sizlerin ve ailenizin yeni yılını şimdiden tebrik ediyorum.

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel