_

İhtisas Borsacılığı


Değerli üyemiz

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) platformu üzerinde Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) alım veya satım işlemini gerçekleştirmek isteyen tüm yatırımcıların istenilen evraklarla birlikte aşağıda belirtilen formları doldurarak acente  olan borsamıza başvurmaları gerekmektedir.

Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
- Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b) 
- (Gerçek kişi vekil tayin edilmesi durumunda noter kanalıyla vekalet düzenlenmesi Ek/3-b form ekine konulması gerekmektedir.)
- Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
- (Üzerinde ELÜS Hesap numarası ve MKK (Merkezi Kayır Kuruluşu) sicil numarasının yer aldığı ELÜS Yatırım Hesabı bilgi formu)
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4) 

Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 

- Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği
- Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
- Vergi Levhası örneği
- İmza Sirküleri
- Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a) 
- (Tüzel kişi yetkili organı tarafından temsilci tayin edilmesine ilişkin alınan karar ve bu kararın yetkili kişilerce alındığını gösterir imza sirküleri evraka eklenecektir.)
- Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
- (Üzerinde ELÜS Hesap numarası ve MKK (Merkezi Kayır Kuruluşu) sicil numarasının yer aldığı ELÜS Yatırım Hesabı bilgi formu)
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4) İlgili Dökümanlar

DÖKÜMAN ADI DÖKÜMAN AÇIKLAMA DÖKÜMAN TARİH
Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu

17.01.2020
Gerçek Kişi Vekil Tanıma Formu

17.01.2020
Tüzel Kişi Tanıma ve Temsilci Tayin Formu

17.01.2020
Yatırımcı Aydınlatma Onay ve Taahhüt Metni

17.01.2020

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel