_

Kayseri İli ve İlçeleri Ortak Oda Borsa Basın Toplantısı


TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Kayseri İli ve İlçeleri Odaları-Borsaları müşterek toplantısı webinar yöntemi ile gerçekleştirildi.
Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Bağlamış konuşmasında şunları dile getirdi.
Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 Pandemi sürecini Ülke olarak hepimiz hem ekonomik hemde psikolojik ağır şekilde hissettik.
Çok şükür, şimdi normalleşme sürecini konuşmaya başladık. Biz bu süreçte, TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu öncülüğünde ekonomi için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladığımız gibi, şimdi de normalleşme sürecinin planlanmasına da hep birlikte katkı sağlıyoruz.
Kuşkusuz burada, sağlık ile geçim arasındaki dengeyi ayarlamamız gerekiyor. Normalleşme sürecini de iyi planlanmış bir şekilde yürüttüğümüz takdirde, bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız”.
Özel sektörümüzün yaşadığı sorunlar Sayın TOBB Başkanımızın olağanüstü gayretleri ile Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklarımıza aktarıldı. Bu noktada Devletimize ve gece gündüz demeden sorunlarımızın çözümü noktasında gayret gösteren Sayın Hisarcıklıoğlu Başkanımıza Kayseri iş dünyası adına teşekkür ediyoruz. Tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgınının ticari hayata etkilerini hep birlikte asgariye indirmek için çalışıyoruz.
Sayın Hisarcıklıoğlu Başkanım, Üyelerimizden gelen talep ve sorunları bizlere iletme fırsatı verip böyle bir toplantı düzenlediğiniz için teşekkür ediyor, Tarafımıza ulaştırılan istekleri sizlere müsaadelerinizle açıklamak istiyorum `;
Bilindiği üzere Kayseri et ve et ürünleri üretiminde ülkemizde en önemli şehirlerdendir.
Bu anlamda besilik hayvan üretiminde yoğun olarak ilimizde yapılmaktadır. Besicileri desteklemek adına ilimize pozitif ayrımcılık yapılarak yem bitkisi desteği verilmelidir.
2020 yılı içerisinde çiftçilerimize yönelik gerçekleşen %75’lik Hibeli Tohum Desteğine istinaden tohum çeşidinin ve miktarının az olmasından ötürü birçok çiftçimiz tohum desteğinden yararlanamamıştır.
Tarım kredilerinin tüm bankalar tarafından faizsiz olarak 1 yıl ertelenmesi
Üretim yapılabilmesi için gerekli olan tarımsal girdilere destek kredisi verilmesi
Tüm bankaların tarım kartları için belirlenen vade sayısının artırılması ve uygulanan faiz ve komisyonun sıfırlanması.
Mücbir sebepten etkilenen sektörler listesine tarım sektörü ve tedarikçileri, yumurta sektörü, et ve pastırma sucuk sektörlerinin de yer almasını istemekteyiz. Ticaretin yavaşlaması Ekonomik sıkıntıların yaşanması sonucunda üretici malını pazarlayamamakta dolayısıyla üretim yapılabilmesi için üreticiye mazot, gübre, ilaç gibi girdilerin desteklenmesi üreticimizin işini kolaylaştırarak üretimin yavaşlamasını ve durmasını engelleyecektir.
Ticari belirsizliklerin yaşanması ile ay çekirdeği piyasasının Çin'den İthal edilen ürünler sebebiyle değişikliğe uğraması ve sınır kapılarının kapanması sebebi ile bitkisel ürünlerin ülkemize girmemesinden dolayı yaşanabilecek sıkıntı için yerli tohum desteği ve bu ürünler ile ilgili devlet desteği verilmesi
Bazı küçük işletmelerin kapanması ve kapasitelerinin düşmesi sonucunda bu işletmelere 1 yıl ödemesiz 5 yıl
vadeli düşük faizli veya faizsiz kredi imkanı sağlanması ve özellikle Stokçuluk yapan firmaların belirlenmesine yönelik çalışmaların artırılması ve bunların belirlenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması.
Yumurta ihracatında problemlerin yaşanması yumurta sektörünün salgından olumsuz etkilenmesinden dolayı acilen “MÜCBİR SEBEP den etkilenen sektörler listesine alınması ve gümrük kapılarının kapalı olasından dolayı sektör olumsuz etkilenmiş yem maliyetlerinde artış yaşanmıştır.
Bu sebepten dolayı yem tedariki ve fiyatlarla ilgili yem desteği konusundaki tedbirlerin acilen alınması. Yumurta sektöründe stok yönetme kabiliyeti olmadığı için dengede olan arz talep dengesi, fiyat yönünden üretici aleyhine hep bozulmaktadır. Yumurtaların piyasa zararına arzını önlemek için yumurta taban fiyat planlaması talep etmekteyiz.
2019 yılı süt ve buzağı desteklemelerinin bir an önce ödenmesi ve artan fiyatlar nedeni ile tedarikinde üreticiyi
zorlayan yem sorununun çözülmeli, tahsilat yapamayan ve nakit akışı bozulan tarımsal kooperatiflere ödeme yapabilmeleri için kamu bankalarından faizsiz kredi kullandırılması 2020 yılı desteklemelerini avans olarak acilen ödenmesi.
YUMURTA SEKTÖRÜNDE YEM DESTEĞİ
Sektörümüzün en büyük girdisi olan yemlerimizin son dönemde gümrük kapılarında yaşanan sorunlar sebebi ile ani ve hızlı fiyat yükselişi yanı sıra azalması yem maliyetlerimizi anormal yükseltmiştir. Bu yükseliş karşısında yumurta fiyatının artmaması üreticiyi çok zor durumda bırakmıştır. TMO’dan maliyetlerimizi düşürecek hammadde temini ile, 20-25 kuruş bandında olan yumurta için yemin tonunun 1.250 ₺ olması gerekir.
Yemin maliyeti 1.250 ₺/ton olamayacaksa, bugün 1.850 ₺/ton olan yem karşılığında yumurtamızın 36 krş./adet ten değer bulmasıdır. Bunun için arz talep dengesi sağlanmasına yardımcı olunabilir, o zamana kadar ZARAR TELAFİ DESTEĞİ sağlanabilir.
Hammaddenin özellikle sezon sonuna geldiğimiz dönemde stokların açığa çıkmaması ve ithal hammaddenin yurda sokulmasındaki kasıtlı olan ve olmayan sebepler yüzünden gecikmesi üretim maliyetlerini zorlamaktadır. Yumurta sektörünün sürdürülebilirliği için YEM DESTEĞİNE İHTİYAÇ VARDIR.
Yumurtanın maliyeti altına satıldığı bu günlerde zarar desteği sektörün kurtuluşuna sebep olacaktır.
1-Lisanslı depolara konulan mallara düzenlenen elektronik ürün senedi ile üreticilerimiz ziraat bankasından kredi kullanmaktadır. Ancak senedi satmaya gelindiğinde borç kapatılmadan senet satılamamaktadır. Bu da çiftçinin başka yerlere muhtaç olmasına sebep olmaktadır. Ve Elüs satışının kıymeti ortadan kaldırmaktadır. Buna çözüm olarak Elüs satışı yapılabilmeli satış yapıldıktan sonra borç üreticiden tahsil edilmelidir.
2- Gıda ürünleri satışı ve üretimi yapan firmalarımızda ciro kaybı yaşamakta, satışın düşüşünden kaynaklı finansal zorluklar çekmektedir. Gıda ürünlerinde mücbir sebep kapsamına alınmalı, yine SGK, muhtasar KDV vb. vergi ödemeleri de ileri tarihe ertelenmelidir.
Covid-19 sonrası dünyayı yeni bir ekonomik düzen beklemekte. Bu önemli geçiş sürecini geride bıraktığımızda Dünya konjonktüründe sosyal, kültürel ve ekonomik alanda köklü değişikliklere hep birlikte şahit olacağız. Hayatın tam merkezinde yaşanacak olan bu değişim ve dönüşüme şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Belki bu değişim çok radikal olmayacak ama küresel manada etkileri çok net okunacaktır. Biz şuna inanıyoruz Türkiye güçlü bir ülke ve bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak. Bunu ancak üretim bandımızı ve istihdamımızı koruyarak, teknoloji odaklı yatırımlarımızı artırarak sağlayabiliriz. İnsanlık tarihi açısından önemli bir viraj olarak değerlendirilen bu süreçte, reel sektörümüze sağlanan koruyucu destekler ileriki dönemlerde iş hayatında pozitif etkilerini mutlaka gösterecektir.

GALERİ RESİMLERİ

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel