_

Yarısı Sizden Yarısı Bizden


Tarım ve Oman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımları destekliyor.

Ekonomik yatırım konularında, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası,

Altyapı yatırım konularındaki başvurularda ise üst sınırı 600.000 Türk Lirası olan yatırımlara hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek veriliyor.

*Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

*Hayvansal ürünlerin işlenmesi paketlenmesi ve depolanması

*Soğuk Hava Depoları ve Çelik Silo Yapımı

*Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

*Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Yeni Tesislerin Yapımı

*Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmeleri

*Arı Ürünlerinin İşlenmesine Yönelik Yatırımlar

*Mevcut Tarımsal İşletmelerin Kapasitesinin Artırılması veya Modernizasyonu

*Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması konularında,

Yapılacak yatırımların başvuru tarihi ve başvuru şekli Bakanlıkça yayımlanacak güncel uygulama rehberinde açıklanacaktır. 

Sizlere daha iyi bir hizmet için bize yazın.


ÜYE TEMSİLCİ KANALI

Haritayı Göster

Facebook
Twitter
Youtube
İnstagram
Personel